آب بندها

nahai12

آب بندها

آب بندها تاثیر حیاتی بر عملکرد سیستم دارند. طول عمر  و قابلیت اطمینان این جز به  ظاهر ساده از سیستم می تواند تاثیرات بسزائی در عملکرد آن داشته باشد.

image P

 شرکت SKF با بیش از 100 سال تجربه در صنایع و کاربردهای مختلف تنها شرکتی می باشد که امکان تامین نیازهای اساسی یک سیستم آب بندی را از طریق بکارگیری دانش بیرینگ ها، آب بندها، روانکارها و علم و فن آوری مرتبط دارد و راهکارهای تخصصی را جهت سیستم های آب بندی ارائه می دهد.

 

311   


دانلود کاتالوگ Industrial Shaft Seals