برگزاری سمینار توسط شرکت SKF

برگزاری سمینار توسط شرکت SKF ایران برای نمایندگان رسمی این شرکت

شرکت SKF به منظور انتقال دانش فنی و اطلاعات روز SKF برای نمایندگان رسمی خود، بصورت دوره ای سمینارهای تخصصی برگزار می نماید.

در تاریخ 9 تیر 1395، سمیناری در خصوص MAPRO Products، معرفی محصولات تعمیرات و نگهداری بیرینگ ها،  توسط مدیریت بخش مربوط ارائه گردید.

image-3image-4image-5